Ustawa o zamówieniach publicznych a przetargi

Kontrakty rządowe lub zlecenia podpisywane w ramach projektów realizowanych przez gminy i jednostki samorządu terytorialnego to dla wielu firm z różnych dziedzin gospodarki doskonała okazja do tego aby mieć stabilne źródło dochodów przy obsłudze tego typu zleceń. Zapewnienie sobie stałego źródła utrzymania przez okres kilku co najmniej miesięcy pozwala skupić się na rozwoju własnej infrastruktury. W ograniczonym zakresie zwalnia to również z obowiązku konkurowania na rynku z innymi podmiotami. Dobrze zrealizowane zlecenia tego typu są w stanie pomóc funkcjonować na danym rynku firmom,  zapewniając stałe źródło zleceń realizowanych na rzecz wypłacalnego i pewnego kontrahenta.

Czy każdy może ubiegać się o realizację tego typu zleceń?

Ze względu na to, że inwestycje na terenie gmin oraz miast lub też projekty realizowane z kasy państwa stanowią bardzo dobrą okazję do zarobku dla wielu firm, muszą być one poddane bardzo ścisłej kontroli. Sam tryb wyłaniania wykonawcy dla konkretnego zlecenia jest opisany w przepisach prawa. Wszystkie inwestycje które podchodzą pod zamówienia publiczne przetargi z www.przetargi muszą być całkowicie jawne. Jeszcze przed rozpisaniem konkursu do publicznej wiadomości muszą być podane wszystkie warunki i kryteria w jakim muszą spełnić podmioty które chcą ubiegać się o udział w takim konkursie a co za tym idzie również o wykonanie zlecenia z jakim on się wiąże.

Dla tego rodzaju kontraktów i umów w polskim prawie jest bardzo jasno określony sposób postępowania i organizowania przetargu. Musi powstać komisja przetargowa która przygotuje całą niezbędną dokumentację oraz z tworzy warunki niezbędne do uczciwej konkurencji w trakcie takiego konkursu. Coraz częściej też zamówienia publiczne przetargi organizowane są w wielu gminach, które szukają wykonawcy dla projektów finansowanych częściowo z Funduszy Unijnych.

 

Autor zdjęcia: pixabay.com